Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


10. februar 2010.
   PREZENTACIJA USLUGA BANKE CRÉDIT AGRICOLE

U cilju blagovremnog informisanja privrednika o aktuelnim finansijskim uslugama, u organzaciji Udruženja finansijakih organizacija i Centra za razvoj MSP, u Privrednoj Komori Beograda, održana je prezentacija usluga, Banke Crédit Agricole, namenjene mikro preduzećima i preduzetnicima. Predstavljena je široka lepeza kredita iz sopstvenog potencijala banke, i istaknuto da je Banka Crédit Agricole počela sa odobravanjem subvencionisanih kredita za likvidnost. Posebnu ponudu predstavlja jedinstvena metro karatica kreirana u saradnji sa Metro Cash & Carry, sa ciljem da klijentima obzbedi efikasnije poslovanje i kupovinu bezgotovinskim putem, uz mogućnost revolving beskamatnog kreditiranja. U uslovima izražene nelikvidnosti ova pogodnost može doprineti smanjenju troškova i olakšanju  poslovanja, ocenjeno je od strane privrednika.