Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


11. februar 2010.
  POTROŠAČI U BIH ĆE ZNATI ŠTA KUPUJU

 

Primenom novog Zakona o genetski modifikovanoj hrani u BiH, koji predviđa obavezu označavanja i deklarisanja proizvoda koji sadrže GMO - genetski modifikovane organizme, građani u BiH konačno će znati  šta kupuju. U skladu sa odredbama Zakona o GMO, u BiH neće biti obavezno jedino označavanje proizvoda kao što je meso, mleko i jaja, koji su dobijeni od životinja koje su hranjene GM hranom, ili su tretirane GM lekovima. Konvencionalni proizvodi koji su kontaminirani GMO ne podležu obaveznom praćenju i označavanju ukoliko sadrže tragove GMO ispod granice od 0,9%.