Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


10. februar 2010.
 ERUSRS, ODRŽAN SEMINAR: “KULTURNE RUTE NA PODRUČJU REKE SAVE”

 

U okviru aktivnosti Foruma predsednika projekta "Ekonomska regija u slivu reke Save", pod predsedavanjem Privredne komore Beograda, u Moroviću je  09. februara 2010. godine održan seminar "Kulturne rute u području reke Save - Sava CulTour". Predstavnici Hrvatske Gospodarske Komore, eksperti iz oblasti turizma, prisutnim kolegama iz udruženja turizma izložili su aktuelne trendove razvoja turizma u svetu (destinacije, korisnici, proizvodi, itinererizacija, mapiranje, klastering, internacionalizacija, autorizacija ruta, sertifikacija, evaluacija i sl). Cilj seminara je da se kroz mrežu udruženja turizma partnerskih komora definiše projektni zadatak za učešće na tenderima EU.

Istovremeno je održan  i sastanak predstavnika ERUSRS na kome je  detaljno razmatran već delegiran projekat "Atlas reke Save za nautički turizam", kojom prilikom su razradjeni pojedini segmenti sadržaja ovog projekta.

Učesnici seminara i sastanaka su bili predstavnici 17. privrednik komora (iz Srbije, B i H, Republike Srpske, Hrvatske i Slovenije).