Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

11. februar 2010.   RAST  KREDITNE AKTIVNOST AGENCIJE ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA

Prema saopštenju Agencije  za osiguranje i finansiranje izvoza –AOFI, ova institucija je tokom 2009. godine odobrila 199 kredita u vrednosti od 72.035.000 evra,  što je za 10% više u odnosu na 2008. godinu. Finansirani su kompanije koje spadaju u grupu najvećih izvoznika,  a prosečna vrednost odobrenog kredita iznosi oko 350.000 evra.  Najveći deo kredita odobren je u oblasti prehrambene i prerađivačke industrije. Radi se o kratkoročnim kreditima za izvoz sa rokom otplate do godinu dana,  a kamatna stopa se kretala u rasponu od 3-5%. Imajući u vidu ekonomsku krizu, Agencija je reprogramirala kredite za 25 korisnika, produživši rok vraćanja za 6 meseci. Inače,  osnovni preduslovi za dobijanje kradita od Agencije je ostvaren izvoz u prethodnoj godini od najmanje 300.000 evra i potpisani ugovori sa inopartnerom.