Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


12. februar 2010.
  DOPRINOSI ZA VODU  "GUŠE" RIBNJAKE

 

Zbog previsokih obaveza, velikog uvoza ribe i smanjene kupovne moći građana, ribnjaci su se našli u veoma teškom položaju. Naime, samo za plaćanje doprinosa vodoprivredi i za dažbine državi za korišćenje zemljišta, ribnjaci moraju godišnje da izdvoje i do 20% prihoda od prodate ribe. Vodoprivredna preduzeća i država bi morali da imaju u vidu da je ribarstvo sezonskog karaktera i da bi tako trebalo odrediti i rasporediti poreske obaveze, pre svega za korišćenje zemljišta, poruka je zaposlenih u ovoj delatnosti.