Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


16. februar 2010.
  USVOJENA UREDBA O PREMIJI ZA MLEKO

 

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o o uslovima i načinu korišćenja pemija za mleko u 2010.godini, kojom je predviđeno da se iz budžeta po litri isporučenog mleka isplaćuje 1,50 dinara. Pravo na korišćenje te premije imaju firme kod kojih je utvrđen udeo državnog kapitala od najmanje 90%, kao i fizička lica, nosioci poljoprivrednog gazdinstava. Pravo na premiju ostvaruje korisnik koji je predao najmanje 4.000 litara mleka tokom 3 meseca, ali ne više od 3 miliona litara mleka po kvartalu. Uredbom je uveden donji nivo proizvodnje mleka kako bi se stimulisalo ukrupnjavanje ove proizvodnje.