Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. februar 2010.  POČETAK REZIDBE VINOVE LOZE

Predstavnici Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije i Zadružnog saveza Beograda prisustvovali su svečanom početku rezidbe vinove loze na oglednom dobru "Radmilovac" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovom manifestacijom tradicionalno se obeležava vinogradarska slava, Sveti Trifun.