Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


2. februar 2010.
  USPEŠNA GODINA ZA  NAŠU ČLANICU  JKP "BEOGRAD PUT"

Javno komunalno preduzeće "Beograd put" završilo je prethodnu godinu uspešno, postignuta je velika ušteda sredstava, a povećana efikasnost u radu, izjavio je generalni direktor preduzeća Milutin Štrbić. Prema zvaničnim pokazateljima, u prošloj godini su redukovani troškovi, smanjen je cenovnik radova, koji je bio 8-9% niži u odnosu na ranije. S druge strane, poboljšana je koordinacija između sektora, a sav raspoloživ kapital uložen je, između ostalog, u nabavku novu opremu i mehanizaciju, pa je ova zimska sezona dočekana za 28 sasvim novih jedinica. Preduzeće je asfaltiralo 313 ulica, ukupne dužine 215 km, odnosno oko 1,2 miliona kvadratnih metara ugrađenog asfalta. Semaforizovano je 15 novih raskrsnica, a otvoren je i Centar za upravljanje saobraćajem, gde se sa jednog mesta nadgleda stanje i daljinski upravlja semaforima na ulicama. Kad je reč o planovima za ovu godinu, predviđena su dalja ulaganja, a najvažnija investicija odnosi se na novu asfaltnu bazu, za koju je tender u završnoj fazi. Višedecenijski problem smeštaja proizvodnog pogona, koji se nalazi na Vilinim vodama, biće rešen dobijanjem parcelu od opštine Rakovica, tako da će ovaj pogon uz novo postrojenje biti preseljen u industrijsku zonu na teritoriji ove opštine.