Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12.februar 2010.    TAIEX OBUKA O TURISTIČKIM VODIČIMA U ORGANIZACIJI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Privredna komora Beograda, u saradnji sa TAIEX-om (European Commission - Technical Assistance Information Exchange Instrument), organizovala je:

OBUKU O TURISTIČKIM VODIČIMA,

koja je se održana 12.februara 2010. godine u hotelu Best Western "Šumadija".Cilj obuke bio je predstavljanje trenutnog stanja zakonodavstva i inicijative na području EU koje se odnose na Direktivu 2005/36/EC i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva koje reguliše načela i procedure za turističke vodiče sa pravnom regulativom i sa utvrđenim evropskim kvalifikaciionim standardima. Predavači, stručnjaci iz EU, predstavili su primere najbolje prakse koji idu u prilog održivosti bogatstva kulturne raznolikosti odredišta EU. Gospođa Felicitas Wressnig, potpredsednik WFTGA (Svetske federacije turističkih vodiča), predstavila je ulogu turističkih vodiča i profesionalne obuke u Austriji, dok je g-din Dino Constanza predstavio turističko vođenje u Italiji  i uticaj Direktive 2005/36/EC.