Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. februar 2010.     SUBVENCIONISANI KREDITI ZA PRIVREDU I GRAĐANE

Eurobank EFG se potpisivanjem ugovora sa Fondom za razvoj Republike Srbije uključila u program Vlade za prevazilaženje posledica krize, javljaju iz banke. U okviru ovog programa, Eurobanka nudi subvencionisane kredite za privredu i građane, a zahtevi se mogu podneti u svim filijalama Eurobank EFG. Kada je u pitanju kreditiranje privrede, Eurobank EFG odobravaće subvencionisane kredite za investicije, održavanje likvidnosti, finasiranje trajnih obrtnih sredstava, izvozne poslove, i finansijski lizing. Programom subvencionisanog kreditiranja građana, biće obuhvaćeni auto i potrošački krediti.