Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


18. februar 2010.
  GOTOVO 40 ODSTO SEOSKIH DOMAĆINSTAVA SIROMAŠNO

U selima u Srbiji 37,8% domaćinstava ima prihode ispod granice siromaštva, a rizik od siromaštva veći je kod domaćinstava čija je egzistencija vezana isključivo za poljoprivredu, pokazalo je istraživanje rađeno po metodologiji EU, koje za kriterijum uzima prihode koje domaćinstva ostvare, a linija siromaštva iznosi 9.096 dinara. U zapadnoj Srbiji preovlađuju mešovita gazdinstva i ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja bez većih ulaganja i kreditnih zaduživanja što je uzrokovalo nižu stopu siromaštva u odnosu na centralnu Srbiju i Vojvodinu. Iznenađujuće visoke stope siromaštva u Vojvodini karakteristične su za svako drugo veliko gazdinstvo. Neka od objašnjenja za nepovoljan položaj seoskih domaćinstava odnose se na sporo strukturno reformisanje agrarnog sektora, pad cena poljoprivrednih proizvoda, ali i na činjenicu da manje od 40% domaćinstava raspolaže tržišnim viškovima. Istraživanje o socijalnoj isključenosti i siromaštvu u ruralnim oblastima Srbije sprovedeno je uz podršku Programa za razvoj UN-a i Delegacije Evropske komisije u Srbiji.