Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. april 2009.   KODEKS O SKADARLIJI

Privredna komora Beograda i Turisticka organizacija Beograda, su pripremile za pružaoce usluga u Skadarskoj i okolnim ulicama 

"Kodeks o Skadarliji".

Zajednički cilj je doprinos oživljavanju Skadarlije kao ambijentalne celine Beograda, poboljšanje kvaliteta usluga u ovoj turističkoj zoni, razvijanje turističke svesti i turističke kulture, zaštita i unapredjenje životne sredine i stvaranje uslova za brži razvoj turizma u Beogradu
Potpisivanjem kodeksa doprineće se unapredjenju i očuvanju kulturno-istorijskog duha Skadarlije. Kodeks o Skadarliji