Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


9. februar 2010.
    POZIV BANKAMA ZA "JEFTINE STANOVE"

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja pozvalo je banke da se prijave za kreditiranje jeftinih stanova. Na Internet sajtu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja objavljen je javni poziv za prijavljivanje banaka u cilju subvencionisanja kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2010.
Banke koje odobravaju kredite za finansiranje stambene izgradnje, pozvane su da podnesu prijavu za zaključenje ugovora o regulisanju međusobnih odnosa sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, ukoliko žele da učestvuju u poslovima odobravanja kredita sa subvencionisanom kamatom za stambenu izgradnju.