Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


22. februar 2010.
  UREDBA O PREMIJI ZA MLEKO PODELILA PROIZVOĐAČE

 

Uredba o premiji za mleko, kojom je propisano da pravo na premiju od 1,5 din/l imaju samo porodična gazdinstva, a ne i pravna lica, uz izuzetak u slučaju pravnog lica s državnim kapitalom od najmanje 90%, izazvala je nezadovoljstvo velikih proizvođača. Naime, u Srbiji postoji samo jedno privredno društvo koje ispunjava uslov propisan uredbom, a to je Korporacija PKB, pa zato nema sumnje da je uredba o premiji za mleko namenjena i za ovaj poljoprivredni gigant.

 

Obrazloženje Ministarstva je da se „kroz premiranje proizvodnje sirovog mleka na velikim državnim farmama, gde su i najuočljiviji rezultati dugogodišnjeg selekcionog rada, direktno podstiče ukupna govedarska i ovčarska proizvodnja“. U svetu ne postoji zemlja koja selektivno daje premiju za mleko, na primer, holandski koncern „Kampina” najveći je korisnik premije za mleko u EU. Premija ne može imati ulogu kompenzacije za nisku cenu mleka, već bi trebalo da bude ekstra dodatak kako bi se unapredila proizvodnja