Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


22. februar 2010.
  PRAVILA ZA IZVOZ VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije je sa Federalnom službom za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije, potpisalo Memorandumom,  kojim je predviđeno da pošiljke iz Srbije za Rusiju, uz fitosertifikat prati i knjiga tretmana voća ili povrća. Ministarstvo je formiralo radnu grupu koja će u narednih mesec dana izraditi priručnik, kojim će propisati kakve preparate bi trebalo koristiti prilikom zaštite voća. Proizvođačima će biti dostupan i formular, u koji će unositi podatke o tome kada su tretirali prozvode i koje su preparate upotrebljavali.