Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

22. februar 2010.   REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA NA NIVOU OD 9,5 ODSTO

Nakon razmatranja tekućih ekonomskih kretanja na današnjoj sednici, Monetarni odbor Narodne banke Srbije je odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nepromenjenom nivou od 9,5 odsto. Monetarni odbor je usvojio i Izveštaj o inflaciji – februar 2010. godine. Naredna sednica Monetarnog odbora održaće se 5. marta 2010. godine.