Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

17. februar 2010.  RIZICI KOD OTPLATE KREDITA U 2010.

Veliki deo građana je u protekloj godini osetio značaj rizika kredita kroz promene kursa, kamata, međunarodnih kamatnih stopa i ostalih uslova kreditiranja. Početkom 2010. godine sprovedeno je istraživanje najvećih rizika za kredite, koji nas čekaju u 2010. godini. Generalno posmatrano, najveći deo odobrenih kredita građanima u Srbiji prate sledeći rizici: promena kursa, rast indeksa cena, promene evropskih kamatnih stopa i promena marži poslovnih banaka.