Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


23. februar 2010.  
SASTANAK O STAR PROJEKTU

Predstavnici Privredne komore Beograda učestvovali su na sastanku posvećenom STAR projektu, koji je održan 19. februara 2010. godine u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi. Ovaj projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Svetske banke, bazira se na sličnim projektima Svetske banke iz oblasti poljoprivrede. U okviru projekta biće raspisan konkurs za dodelu grantova za poljoprivredno savetodavstvo (70.000,00 eura po projektu) i za primenjena istraživanja (150.000,00 eura po projektu).