Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


23. februar 2010.
   SMANJENJE PROIZVODNJE STOKE

 

Ukoliko se nastavi s  padom cena žive stoke, naročito svinja, koje se otkupljuju za manje od 100 din/kg, poljoprivrednici  će biti primorani da odustanu od ove proizvodnje. Vanredna situacija na tržištu mesa posledica je male tražnje zbog pada kupovne moći stanovništva i velikog uvoza mesa iz regiona CEFTA na nezaštićeno domaće tržište, ali i zbog dugogodišnjih problema u ovoj proizvodnji. Realna cena bila oko 140 dinara, sa zaradom koja jedva pokriva troškove. Tovljenik proizvođača košta 10. 000 do 12.000 dinara, a sada mu je cena  8. 000 do 9.000 dinara.