Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

28. januar 2009. SASTANAK STRUKOVNIH ASOCIJACIJA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNLOGIJA

U Komori Beograda u organizaciji Udruženja informatičke delatnosti je održan tradicionalni godišnji sastanak strukovnih asocijacija u oblasti IKT, kome su prisustvovali rukovodioci svih asocijacija i firmi organizatora, kao i prof.dr Dragan Domazet i prof.dr Borivoje Lazić. Na sastanku je dogovorena dalja afirmacija rada asocijacija i skupova iz ove oblasti i predstaveljni novi tematski skupovi iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija: u organizaciji GS1 - Skup o sledljivosti i Primena standarda GS1 u zdravstvu; u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija (FIT) E-government i bezbednost informacija i Bezbednost informacija i bankarski sistemi. Ovogodišnja ECDL konferencija će biti regionalna i održana u Subotici u organizaciji JISA.
Utvrđeno je da u 2009. godini treba da budu značajno zastupljena nova tematska područja: Prevencija i zaštita od kompjuterskog kriminala i Upravljanje Internetom. Na sastanku je usaglašen kalendar IKT skupova i događaja za 2009. godinu.