Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

26. februar 2010.   RASKINUT UGOVOR O PRODAJI BIP-a

Agencija za privatizaciju je raskinula ugovor o prodaji Beogradske industrije piva (BIP) konzorcijumu kompanija "Alita" iz Litvanije i "United Nordic Beverages" iz Švedske.
Ugovor je raskinut zbog neizvršenja investicione obaveze za drugu godinu, u iznosu od 2,6 miliona evra, neizvršenja obaveze otkupa akcija, prinudne naplate putem prodaje osnovnih sredstava zbog neizmirivanja poreskih obaveza i raspolaganja imovinom preduzeća suprotno odredbama ugovora, navedeno je u saopštenju.
Ugovor o prodaji akcija iz porftelja Akcijskog fonda AD BIP litvansko-švedskom konzorcijumu zaključen je 24. jula 2007. godine. Konzorcijum kompanija iz Litvanije i Švedske je ponudio za kupovinu kapitala oko 21,4 miliona evra i investicioni program u vrednosti 5,1 milion evra i prihvatio obaveze po osnovu obaveznog socijalnog programa.
Agencija je navela i da će Akcijski fond, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, imenovati privremenog zastupnika kapitala radi daljeg upravljanja preduzećem.
Na sastanku Upravnog odbora Udruženja malih akcionara "Novi akcionari" zaključeno da se akcionarima mora nadoknaditi šteta, kao i da nezavisna revizorska institucija treba da izvrši detaljnu analizu poslovanja od početka privatizacije do danas.