Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


26. februar 2006.
  REZIDBOM DO DOBROG RODA

 

Za dobar rod voća veoma je važno da rezidba, kao osnovni pomološki postupak i jedna od najznačajnijih mera koja utiče na kvalitet ostalih mera u gajenju voća, bude pravilno obavljena u zasadima. Pravilnom rezidbom uklanjaju se nerodne grane, održava optimalna bujnost rodnih grana i podstiče stalni razvoj novih nosećih grana koje zamenjuju one koje su prethodnom rezidbom uklonjene.Poruka stručnjaka voćarima je da do kraja marta završe rezidbu, a nakon toga obave i prve tretmane zaštite voćaka od ekonomski značajnih bolesti i štetočina.