Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

1. mart 2010.  PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA

                                    DP Prva srpska fabrika šećera DIMITRIJE TUCOVIĆ - 1898 u stečaju

Na osnovu Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Beogradu V - St. br. 75/2007 od 19.02.2008. godine, kao i na osnovu saglasnosti Odbora poverilaca od  11.02.2010. godine, stečajni upravnik DP Prva srpska fabrika šećera DIMITRIJE TUCOVIĆ - 1898 u stečaju , dana 25.02.2010., oglasio je prodaju pravnog lica metodom javnog prikupljanja ponuda.
Šećerana se prodaje kao pravno lice i u njenom vlasništvu su proizvodni kompleksi: Ada Ciganlija, gde je prva fabrika šećera u Srbiji osnovana 1898. godine, koja se prostire na 7,4 hektara, i  nova fabrika u Padinskoj Skeli,  koja se prostire na 102 ha.
S obzirom na izuzetnu atraktivnost lokacije na kojoj se nalazi zgrada stare šećerane na Čukarici, očekuje se veći broj ponuđača. Rok za dostavljanje ponude Agenciji za privatizaciju je 30. mart 2010.godine