Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


10. mart 2010.
   NEIZVESNA IZGRADNJA FARME KRAVA U "BD AGRO"

Đuro Obradović, vlasnik kompanije "BD Agro" iz Dobanovaca, izjavio je 4. marta 2010. godine da je pod znakom pitanja početak rada farme krava sa genetskim centrom, koju je ta kompanija planirala da otvori u Novom Bečeju. Kao razlog je naveo da domaći proizvođači nemaju iste uslove poslovanja kao uvoznici poljoprivrednih proizvoda, kao i uslove pod kojima se dodeljuju subvencije i nabavlja repromaterijal, kao što je dizel gorivo.
Preduzeće "BD Agro" osnovano je 1947. godine, a tokom 1980. godine otvorilo je farmu za proizvodnju mleka kapaciteta 2.100 krava muzara. Svojinska transformacija izvršena je septembra 2005. godine,  kada je preduzeće na aukciji kupio Obradović, kome pripada 70% akcija, dok je u vlasnštvu manjinskih akcionara ostatak kapitala. Kompanija je posed uvećala februara 2008. kupovinom poljoprivrednog gazdinstva u Novom Bečeju, ukupne površine 2.124 hektara, gde je planirana izgradnja farme sa oko 3.000 muznih krava, koje bi opsluživalo oko 30 robota. Na farmi bi se nalazio i genetski centar na kome bi bilo smešteno između 6.000 i 10.000 steonih junica uvezenih iz Kanade.