Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


10. mart 2010.
    NAJAVLJENA IZMENA UREDBE O REGRESIRANJU REPROMATERIJALA


Dr Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, najavio je da će uskoro biti izmenjena Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarstvo i povrtarstvo, na osnovu koje nosilac komercijalnog porodičnog gazdinstva i osiguranik u Republičkom fondu za penziono osiguranje stiče pravo na iznos od 14.000 din/ha. Očekuje se da će Uredba biti izmenjena Uu delu dostavljanja računa u cilju ostvarenja prava na regres, kao i određenih pogodnosti za invalide poljoprivrednike. Zahtevi za regres se podnose od 1. maja do 30. juna i od 1. do 30. septembra i to istovremeno za sve troškove, ili samo za one za koje poljoprivrednik ima račun.