Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

4. mart 2010.    KROVNI PLANOVI NAD BEOGRADOM

Šta je dozvoljeno graditi na određenoj lokaciji, koliko spratova objekat sme da ima i koji koeficijent izgrađenosti je propisan?  – investitori i gradske institucije moći će od septembra iduće godine da saznaju posredstvom Interneta, ako zavire u digitalnu bazu podataka o urbanističkim planovima. Tada ističe zakonski rok za izradu i usvajanje prostornog i planova generalne regulacije (PGR) tako da će cela teritorija grada, oko 330.000 hektara, biti pokrivena planskom dokumentacijom, što će između ostalog ubrzati i izdavanje građevinskih dozvola.
Izrada regionalnog prostornog plana za celu administrativnu teritoriju sa svih 17 opština i sedam prostornih planova za opštine van teritorije sadašnjeg Generalnog plana, poveren je Urbanističkom zavodu Beograda. Direktorka te kuće, Žaklina Gligorijević, kaže da poseban izazov predstavlja izrada PGR-a za 55.000 hektara građevinskog zemljišta centralnog dela Beograda, što je nešto manja površina od teritorije pokrivene Generalnim planom.