Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


12. mart 2010.
    KOOPERANTI IMLEKA U POSETI MAĐARSKOJ

U cilju upoznavanja srpskih farmera sa standardima poslovanja u EU, Imlek je za 40 svojih kooperanata - najvećih isporučioca mleka, organizovao stručno putovanje u Mađarsku. Farmeri su imali priliku da posete 2 velike farme u Sarvazu i Apaju. U Mađarskoj se mnogo više pažnje poklanja ulaganjima u genetiku, čime se ostvaruju i mnogo veći godišnji prinosi. Vrednost ovog putovanja bila je i u tome što su se kooperanti upoznali i razmenili iskustva, jer proizvodnja mleka ima svoje specifičnosti u zavisnosti od područja gde se obavlja. Imlek je u proteklim godinama uložio preko 30 miliona evra u unapređenje kvaliteta i obima proizvodnje.