Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

4. jul 2009.  JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA DOKUMENATA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokrenulo je javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o nacrtu Strategije i Akcionog plana za razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji od 2009. do 2013. godine.
Nacrti ovih dokumenata mogu se pročitati ili preuzeti sa lokacije
Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo. Javna rasprava se završava 17. jula.
Zainteresovani mogu svoja mišljenja i predloge da dostave
elektronskom poštom ili na adresu: Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.