Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


15. mart 2010.
    UKUPNE DEVIZNE REZERVE SRBIJE 11,93 MLRD EUR

 

Ukupne devizne rezerve Srbije na kraju feburara iznosilie su 11,93 mlrd EUR, odnosno 16,2 mlrd USD, saopštila je Narodna banka Srbije. Kako se navodi u saopštenju, devizne rezerve NBS su na kraju prošlog meseca bile za 71,4 mil EUR manje nego u januaru i iznosile su 10,57 mlrd EUR, dok su devizne rezerve poslovnih banaka u februaru bile 1,35 mlrd EUR.

Nivo deviznih rezevni NBS u februaru obezbeđivao je pokrivenost novčane mase (M1) od 448%. Najveći uticaj na smanjenje deviznih rezervi Narodne banke Srbije u toku februara imale su prodaje deviza centralne banke na međubankarskom deviznom tržištu u iznosu od 196 mil EUR.

 U toku februara prilivi u devizne rezerve NBS bili su izdvajanje 17 mil EUR poslovnih banaka za obavezne devizne rezerve i kredit Evropske investicione banke od 8,7 mil EUR, navodi se u saopštenju NBS.