Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


16. mart 2010.
    AGROBANKA OSTVARILA DOBIT 1,25 MILIJARDI DINARA

Bilansna suma Agrobanke na kraju prošle godine iznosila je 59 milijardi dinara, što je za 19,4 milijarde dinara ili 49 odsto više u odnosu na kraj 2008, saopštila je ta banka. Banka je ostvarila neto dobit od 1,2 milijardi dinara. Ukupni depoziti iznosili su više od 40 milijardi dinara što je u odnosu na pretprošlu godinu više za 77,4 odsto ili 17,9 milijardi dinara. U saopštenju banke se navodi da su plasmani povećani za 11 milijardi dinara ili 43,2 odsto i na kraju 2009. iznosili su 36,2 milijarde dinara.