Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

19. marta 2010.   SEMINAR O SISTEMIMA UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU HRANE

Na seminaru o  infrastrukturi kvaliteta – sistemima upravljanja bezbednošću hrane, koji je u okviru kampanje podizanja svesti o ulozi i značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, održan 18. i 19. marta 2010. godine  u Privrednoj komori Srbije, posebno je ukazano na neophodnost harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom EU kroz predstavljanje pravnog okvira infrastrukture kvaliteta EU.
Na seminaru su učestvovali i predstavnici Privredne  komore Beograda.