Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


22. mart 2010.
   KAKO FUNKCIONIŠU ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE U MAĐARSKOJ

 

Na poziv i u organizaciji Zadružnog saveza Srbije, gospodin Pal Hodi, predsednik Poljoprivredne komore Županije Čongrad – Mađarska, 19. marta 2010. godine, održao je stručno predavanje o sistemu organizovanja i funkcionisanja zemljoradničkih zadruga u Mađarskoj. Posebna pažnja posvećena je  odnosu države prema zadrugarstvu. Predavanju na Megatrendu su, pored direktora zemljoradničkih zadruga i predsednika regionalnih i okružnih zadružnih saveza, prisustvovali i predstavnici Zadružnog saveza Beograda.