Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. mart 2010.   RAZVOJ KONTEJNERSKOG TRANSPORTA NA DUNAVU

Privredna komora Beograda u saradnji sa kompanijom Luka Constanca iz Rumunije, predstavnicima privrednih društava i stručno-upravnih institucija, organizuje stručno-privredni skup na temu:

"Razvoj kontejnerskog transporta na Dunavu“
četvrtak, 25. marta 2010. godine, u 11 časova, sala IVa

Kvalitetni prirodni potencijali, kontinuirano poboljšanje saradnje, liberalizacija ekonomskih odnosa, razvoj transkontinentalnog vodnog puta Rajna-Majna-Dunav i nove strategije, povećavaju značaj i ulogu Dunavskog Koridora. Sveukupni društveno-ekonomski potencijali i razvoj podunavskih regiona i zemalja, vezan je za niz zajedničkih aktivnosti i znatno bolje korišćenje saobraćajne i tehničke infrastrukture na Dunavu.