Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

23. mart 2010.    MONETARNI ODBOR NBS SMANJIO REFERENTNU KAMATU NA 9%

Monetarni odbor Narodne banke Srbije smanjio je danas referentnu kamatnu stopu za pola procentnog poena, na 9%. Referentna kamata poslednji put je smanjena 29. decembra 2009. godine za pola procentnog poena, na 9,5% godišnje. NBS kao referentnu kamatu koristi kamatnu stopu na dvonedeljne repo operacije. U repo operacijama NBS prodaje hartije od vrednosti uz obavezu da ih u određenom roku otkupi uz kamatu.