Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. jun 2009.  KONFERENCIJA OPEN MINDS 2009

U sklopu turneje koja obuhvata 60 svetskih gradova, konferencija Open Minds 2009
održana je u Beogradu po drugi put.
 

Kompanija Siemens Enterprise Communications Group održala je u Beogradu, 10. juna 2009. godine, konferenciju pod nazivom Open Minds 2009. Centralna tema konferencije bile su komunikacione strategije u globalnoj ekonomskoj krizi i načini za postizanje veće produktivnosti uz manje troškove poslovanja.

Na konferenciji su predstavljena najnovija rešenja iz oblasti objedinjenih komunikacija, pomoću kojih se u uslovima ekonomske krize može ostvariti ušteda u poslovanju, povećanje produktivnosti, a time i prednost u odnosu na konkurenciju. Ta rešenja obuhvataju objedinjene govorne, video i mobilne komunikacije, pozivne centre, elektronske i SMS poruke kao i sve ostale oblike komuniciranja unutar preduzeća. Primena ovih rešenja smanjuje čekanje i broj propuštenih poziva, povećava mobilnost i sigurnost IT sistema i ubrzava komunikaciju.