Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. mart 2010.
  PROSLAVA DANA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U BEOGRADU

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu 26. marta 2010. godine, na prigodnoj svečanosti kojoj su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Beograda, obeležio je 91. godišnjicu postojanja. Poljoprivredni fakultet je obrazovno-naučna ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti obavlja obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u oblasti ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, stočarstva, zaštite zemljišta i melioracija, zaštite bilja i prehrambenih proizvoda, mehanizacije poljoprivrede, prehrambene tehnologije i biohemije i agroekonomije. Od osnivanja je na ovom fakultetu diplomiralo 15.600 studenata, magistriralo 866 poslediplomaca i doktoriralo 699 doktoranata - godišnje se upisuje oko 1.000 studenata, a u proseku diplomira 370, magistrira 30 i doktorira 20.