Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. mart 2010.
 SREDSTVA EU ZA PROIZVODNJU VINA


Po izjavama iz Odeljenja za vinogradarstvo i vinarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, cilj Srbije je da pre ulaska u EU podigne što više vinograda, kako bi mogla da iskoristi što više evropskih sredstava, jer proizvodnja vina predstavlja najatraktivniji posao za korišćenje fondova EU. Srbija je jedan projekat, vredan 1,5 miliona evra, već  iskoristila, a odobren je još jedan, za zaštitu geografskog porekla i rejonizaciju,  u vrednosti od 1,3 miliona. Novi Zakon o vinu usaglašen je sa zahtevima EU i prilagođen porodičnim vinarijama, koje danas imaju najveće učešće u vinogradarstvu Srbije.