Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. mart 2010.
 KAKO ISKORISTITI POTENCIJAL BIOMASE


Rezultati Akcionog plana za biomasu, koji je sačinjen u okviru srpsko-holandskog projekta o biomasi i biogorivima, pokazali su da Srbija ima veliki potencijal za proizvodnju biomase, koja čini 63% ukupnih obnovljivih izvora energije. Energetski potencijal biomase, koju je godišnje moguće iskoristiti, u Srbiji iznosi oko 2,7 miliona tona ekvivalentne nafte. Oko 1,7 miliona tona ekvivalentne nafte potiče od poljoprivredne biomase – poljoprivrednog otpada i ostataka iz ratarstva, uključujući i tečno stajsko đubrivo. Osim ostataka iz ratarstva za proizvodnju hrane, u Srbiji postoje velike mogućnosti i za namensko uzgajanje biomase, koje neće konkurisati proizvodnji hrane.