Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


31. mart 2010.
   P0TPISAN MEMORANDUM SA AUSTRIJOM

Mr Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja, potpisao je sa Rajnholdom Miterlenerom, ministrom privrede Austrije, Memorandum o razumevanju. Među sektorima saradnje koji su predviđeni Memorandumom, posebna pažnja posvećena je poljoprivredi i prehrambenoj industriji, zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije.