Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


31. mart 2010.
  P0TPISAN PROTOKOL O KREDITIRANJU POLJOPRIVREDE KROZ LOKALNE FONDOVE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, potpisalo je sa predstavnicima 87 opština Protokol o saradnji u dugoročnom kreditiranju poljoprivrede proizvodnje, koji će se sprovoditi kroz lokalne fondove za razvoj poljoprivrede. Protokol predviđa odobravanje dugoročnih kredita poljoprivrednicima na rok od 5 do 8  godna, sa počekom do 3 godine, za šta su Ministarstvo i lokalna samouprava izdvojili po 25% sredstava, dok će ostatak finansirati banke, uz kamatu od  4%. Ministarstvo je za dvogodišnji ciklus obezbedilo 700 miliona dinara, što znači da je kreditni potencijal 2,8 milijardi dinara, a ukoliko lokalne samouprave budu imale potrebu za dodatnim sredstvima, Ministarstvo će se potruditi da ih obezbedi. Poljoprivrednici će zahteve moći da podnose do marta 2011. godine.