Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


9. septembar 2009.   
ZA POLA GODINE 791,5 MILIONA EUR SUBVENCIONISANIH KREDITA

Za pola godine primene mera Vlade Srbije za ublažavanje efekata svetske ekonomske krize, poslovne banke su odobrile 791,5 mil EUR subvencionisanih kredita, od čega u avugstu mesecu  118 mil EUR . Prema podacima ministarstva ekonomije od 23.februara do 1. septembra 2009. godine realizovano je 7.678 deviznih kredita za likvidnost u iznosu od 674 mil EUR i 255 dinarskih kredita u vrednosti od 32 mil EUR. Za investicione kredite odobrena je petina podnetih zahteva ,odnosno 11 kredita u vrednosti od 2,2 mil EUR. Za kupovinu automobila i traktora, kao i turističke i potrošačke kredite odobreno je ukupno 83,4 mil EUR . Od ovog iznosa za kupovinu domaćih automobila odobreno je 6.937 kredita u iznosu od 47 mil EUR, za kupovinu traktora odobreno je 1.132 kredita uvrednosti od 9 mil EUR, a za kupovinu ostalih domaćih proizvoda i turizam odobreno je 27 mil EUR.