Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

18. april 2017.

INDUSTRIJA 4.0 – ŠANSA ZA PRIVREDU

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda organizovali su panel „Nova-industrijalizacija Srbije“ s ciljem razmatranja najvažnijih aspekata koncepta nove industrijalizacije Srbije iz uglova nauke (univerziteta), Vlade Republike Srbije i privrede. Događaj je poslužio i kao najava za Konferenciju „USA-EU-Far East-Serbia Conference on Advanced Manufacturing Technology Program – New-industrialization of Serbia / INDUSTRY 4.0 – SMART AND INTELLIGENT PRODUCTS“ koja će biti održana od 7. do 9 juna 2017. godine.