Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

25. april 2017.

GRADSKA ČISTOĆA ZA 2017. PREDVIĐA PREKO MILIJARDU DINARA ZA JAVNE NABAVKE

U PKS-Privrednoj komori Beograda Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" održalo je prezentaciju plana javnih nabavki za 2017. godinu. Privredna društva i preduzetnici imali su priliku da se upoznaju sa nabavkama koje će "Gradska čistoća" raspisati u toku godinue a odnose se na oblast servisiranja vozila i opreme, komunalne opreme, vozila poput kamiona, cisterni i druga. 
Direktor JKP "Gradska čistoća", Miroslav Bogdanović je rekao da je blagovremeno predstavljanje plana javnih nabavki veoma značajno i za domaće i za strane privrednike, jer imaju priliku da vide čime se bavi to preduzeće, ali i da se dobro pripreme za eventualno konkurisanje na neki tender. On je istakao da JKP "Gradska čistoća" predviđa da u 2017. godini za javne nabavke izdvoji milijardu dinara, od čega je za investicije planirano 700 miliona dinara.
"Cilj ovih skupova je da privrednim društvima učinimo javne nabavke transparentnijim i dostupnijim, a osim toga i da se umanji negativna percepcija koja postoji u jednom delu poslovne zajednice koja iskazuje nepoverenje u odnosu na celokupni sistem javnih nabavki", istakao je Velimir Radojević, koordinator za industriju PKS-Privredne komore Beograda.