Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


25. april 2017.

GRADSKA ČISTOĆA ZA 2017. PREDVIĐA PREKO MILIJARDU DINARA ZA JAVNE NABAVKE

U PKS-Privrednoj komori Beograda Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" održalo je prezentaciju plana javnih nabavki za 2017. godinu. Privredna društva i preduzetnici imali su priliku da se upoznaju sa nabavkama koje će "Gradska čistoća" raspisati u toku godinue a odnose se na oblast servisiranja vozila i opreme, komunalne opreme, vozila poput kamiona, cisterni i druga. 
Direktor JKP "Gradska čistoća", Miroslav Bogdanović je rekao da je blagovremeno predstavljanje plana javnih nabavki veoma značajno i za domaće i za strane privrednike, jer imaju priliku da vide čime se bavi to preduzeće, ali i da se dobro pripreme za eventualno konkurisanje na neki tender. On je istakao da JKP "Gradska čistoća" predviđa da u 2017. godini za javne nabavke izdvoji milijardu dinara, od čega je za investicije planirano 700 miliona dinara.
"Cilj ovih skupova je da privrednim društvima učinimo javne nabavke transparentnijim i dostupnijim, a osim toga i da se umanji negativna percepcija koja postoji u jednom delu poslovne zajednice koja iskazuje nepoverenje u odnosu na celokupni sistem javnih nabavki", istakao je Velimir Radojević, koordinator za industriju PKS-Privredne komore Beograda.