Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

26. april 2016.

PRIVREDNICI ZAINTERESOVANI ZA PLAN JAVNIH NABAVKI "BEOGRAD PUTA"

Javno komunalno preduzeće "Beograd put" predstavilo je danas u Privrednoj komori Beograda plan javnih nabavki za ovu godinu i plan nabavki koje su izuzete od primene Zakona o javnim nabavkama. Plan preduzeća sadrži oko 572 nabavke, a najveći akcenat je na nabavkama osnovnih sredstava. Značajan broj nabavki se odnosi na građevinske mašine i kamione, kako bi se vozni park "Beograd puta" pojačao, a javno  preduzeće brže i bolje razvijalo.

A
na Kostić, koordinator javnih nabavki JKP ''Beograd put" je izrazila očekivanja da će se pozivu odazvati veći broj privrednika, zavaljujući i današnjoj prezentaciji i pravovremenom informisanju o uslovima apliciranja koji su istaknuti na sajtu JKP "Beograd puta".