Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

25. maj 2017.

SEMINAR: bezbednost it infrastrukture

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, 25. maja 2017. godine, organizuje jednodnevni seminar koji obuhvata teme iz oblasti bezbednosti računarske mreže i odbrane od napada na IT infrastrukturu. 

Cilj seminara:

  • Savladati osnovne koncepte bezbednosti IT infrastructure
  • Upoznati se sa vrstama napada na IT infrastrukturu
  • Ovladavati tehnikama odbrane od napada na IT infrastrukturu
  • Naučiti kako delovati preventivno protiv napada na IT infrastrukturu