Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. septembar 2017.

TRENING: DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

Cilj ovog treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Zakonom o deviznom poslovanju. Redovno dostavljanje propisanih izveštaja NBS je obavezno prema Zakonu o deviznom poslovanju.

Namenjen  je svim privrednim subjektima, privrednim društvima i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Teme:

  • Dokumenta koja se dostavljaju Narodnoj banci Srbije
  • DI – 1, DI-2, GRU OBRASCI, Popunjavanje – primer
  • Rokovi i način evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu dana i nisu plaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku
  • Dostavljanje i popunjavanje P1, P2 i O1 obrasca

Predavač: Biljana Trifunović, IFA – International Financial Agency.      
Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).