Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

17. jul 2017.

 NA SEMINARU "JAVNE NABAVKE U PRIVREDI" PREDSTAVNICI PRIVREDE, PONUĐAČI I NARUČIOCI

Seminar "Javne nabavke u privredi", koji je održan u PKS-Privrednoj komori Beograda, bio je odlična prilika za okupljanje predstavnika privrede, ponuđača i naručilaca.
Učesnici su se upoznali o pravima ponuđača u postupku javne nabavke, problemima vezanim za dodatne uslove i kriterijume za dodelu ugovora i podizvođačku i konzorcijsku ponudu.
Predavači Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, član Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, govorile su i o stavovima Republičke komisije u vezi sa neuobičajeno niskom cenom u postupku javne nabavke, problemima u vezi sa javnim nabavkama osiguranja, pregovaračkom pozicijom Republike Srbije za pristupanje EU i pregovorima o poglavlju 5 – Javne nabavke, kao i stavovima i praksom naručioca i Republičke komisije u vezi sa rešavanjem dilema kod sprovođenja postupka javne nabavke, stručne ocene ponuda, dodele ugovora i zaštite prava ponuđača.