Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

2. septembar 2017.

POJAŠNJENJE UREDBE O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU

Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Kada će svi registrovani preduzetnici dobiti rešenja o paušalnom oporezivanju?
Vlada Republike Srbije usvojila je 25.08.2017. Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, a primenjivaće se za uvtrđivanje poreza počev za 2015. godinu, osim pojedinih članova koji će se primenjivati za utvrđivanje poreza počev za 2018. godinu.
Poreska uprava će do kraja oktobra, nakon sprovođenja odgovarajućih aktivnosti neophodnih za implementaciju Uredbe, utvrditi poreske obaveze i doneti rešenja obveznicima.

Kontakt za dodatna pitanja:
Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja poreski obveznici se mogu obratiti Kontakt centru Poreske uprave na telefon 0700-700-007, za pozive sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji, kao i 011-33 10 111, za pozive sa mobilnog telefona ili iz onostranstva.
Radno vreme Kontakt centra je svakog radnog dana od 8 do 18 sati.