Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

6. septembar 2017.

ZADOVOLJAVAJUĆE STANJE STRANIH INVESTICIJA I BUDŽETA - RAST U INDUSTRIJI, GRAĐEVINI I SEKTORU TURIZMA

Na predstavljanju dvobroja biltena MAT "Makroekonomske analize i trendovi" istaknuto da se u Srbiji nastavlja trend pozitivnih ekonomskih kretanja iako je zbog klimatskih efekata u poljoprivredi i energetici došlo do delimičnih ograničenja predviđenog privrednog rasta. Ukazano na pozitivno stanje budžeta za jul mesec gde je suficit iznosio čak 26,9 milijardi dinara, kao i na činjenicu da je javni dug smanjen za milijardu evra.

"Poljoprivreda će nakon suša oduzeti najmanje jedan procentni poen u rastu BDP. Stanje sa stranim direktnim investicijama je zadovoljavajuće, dok su domaće investicije male zbog politike štednje države", rekao je  direktor Ekonomskog instituta Ivan Nikolić.