Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7. septembar 2017.

PREDSEDNIK PKS PREMIJERKI SIMBOLIČNO URUČIO ANALIZU PRIMENE PROPISA

Za nepunih godinu dana, u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, realizovano je čak 25 inicijativa privrede, upućenih kroz kvartalne analize, što je rezultat boljeg dijaloga donosioca propisa i privrede koja te propise primenjuje, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na prezentaciji 6. kvartalne analize primene propisa PKS, uz prisustvo predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić i članova Upravnog odbora PKS.

„Izgradili smo efikasan mehanizam uticaja privrede na kreiranje privrednog ambijenta i sistem podrške, privrednici su ohrabreni da imaju kome da se obrate, a državne institucije obavezne su da pribave mišljenje komore, odnosno privrede, pri donošenju zakona. Predstavnici PKS učestvuju u više od stotinu radnih grupa, komisija i drugih tela za izmene pojedinačnih postojećih i donošenje novih propisa, kao i u pregovaračkom procesu za pristupanje EU i 13 stalnih radnih grupa koje smo formirali sa  resornim ministarstvima i NBS kako bismo probleme privrednika razmatrali i rešavali brže i efikasnije“, istakao je predsednik PKS, ukazujući na poseban značaj ovog skupa, jer se o inicijativama privrednika i  konkretnim problemima u poslovanju razgovara na najvišem nivou - za stolom, u ime donosioca odluka sedi najviši predstavnik vlade, a u ime privrede, članovi Upravnog odbora Privredne komore Srbije, više od 30 privrednika  iz najrazličitijih oblasti poslovanja, od proizvodnje do bankarstva, koji vode najuspešnije kompanije u Srbiji i o kojima najbolje govore njihovi poslovni rezultati.